Naanab logo

Naanab

Bedrijfsgegevens


pijl Bankgegevens
Rekening NL67 ABNA 0519 3030 16
t.n.v. Naanab
ABN-AMRO te Hoogezand

pijl Kamer van Koophandel
nr. 020.98.029
K.v.K. Groningen
BTW nr. NL.1882.28.445.B01 

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan, inclusief teksten, afbeeldingen en grafische voorstellingen, zijn eigendom van Naanab. Met uitzondering op de downloads van onze programmatuur is het verveelvoudigen van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Naanab niet toegestaan.

Privacy

Naanab respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Naanab draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u als gebruiker aan Naanab verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld wordt. Door u ingevulde e-mailadressen of andere gegevens op deze website worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Disclaimer

Hoewel deze website met veel zorg is ontwikkeld, wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie correct is. Naanab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

In het geval dat er links of doorverwijzingen voorkomen naar internetpagina's van derden op de website van Naanab, draagt Naanab geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal, informatie of communicatie aanwezig op desbetreffende site.